Orkanen - Singleklubben med pli.

Program januar – juni 2020


Orkanen kører videre med et anderledes koncept.

 

Det er ikke lykkes at udpege en formand – MEN vi fortsætter med et enigt programudvalg og

fastholder vores 3 fester i Stenager (har lejet Jens Sandager til at spille) – udflugter bl.a. Ø-ture –

cykeltur Bindeballe – sammenkomst i Vinding – private initiativer.

 

Vi håber, medlemmerne vil støtte op om et fortsat Orkan med det nye koncept, da gennemførelse af aktiviteter/fester er afhængig af antal deltagere.

 

HUSK          Du kan deltage i flere arrangementer. -  Se mulighederne på Opslagstavlen 

 

Kontingent for 2020 - kr. 200,00 bedes indbetalt senest 31. januar 2020 i

Den jyske Sparekasse - reg.nr. 9551 – konto nr. 658 140 2889 med angivelse af navn.

________________________________________________________________________


HUSK       

Al tilmelding / henvendelse S K A L ske pr. telefon og tilmeldingsfristen overholdes.

Når man tilmelder sig en aktivitet, skal man huske at skrive det i sin kalender.

Kommer man ikke – SKAL man melde afbud.

Ved bindende tilmelding – SKAL man betale aktivitetens udgift, hvis man ikke møder op.

________________________________________________________________________

 

Aktiviteter

                         

Lørdag 04. januar    Nytårskoncert – HUSK - I skal selv sørge for billetter m.v.

 

Mandag 20. januar  Syng-sammen-eftermiddag fra kl. 13.30 – 17.30

                                   hos Edith Agerholm, Fårupled 10, 7300 Jelling -  Sanghæfter udleveres.

                                   Vi får kaffe/the - boller med ost / syltetøj - småkage – Pris ca. kr. 20,00.

                                   Sidste tilmelding fredag 17. januar til Edith – 2290 8422

 

Mandag 09. marts    Syng-sammen-eftermiddag fra kl. 13.30 – 17.30

                                   hos Lizzy Kristiansen, J.P. Skovsvej 8, 7080 Børkop - Sanghæfter udleveres.

                                   Vi får kaffe/the - boller med ost / syltetøj - småkage – Pris ca. kr. 20,00.

                                   Sidste tilmelding fredag 06. marts til Lizzy – 3062 3392

 

Lørdag 28. marts     AFLYST GRUNDET CORONAVIRUS

                                   Forårsfest i Stenager Forsamlingshus, Knabberupvej 189, Skibet, 7100 Vejle -  kl.18,00

                                   Dørene åbnes kl. 17.30 – husk drikkevarer medbringes.

                                   Der udsendes ikke særskilt indbydelse.

                                   Menu pt. Ukendt – en to-retters menu samt kaffe og småkage

                                   Pris 275 – 300 kr. afhængig af antal deltagere.

                                   Bindende tilmelding senest 20. marts 2020 til Hanne Carlsbæk – 40 85 48 74

                                   

Mandag 20. april      Syng-sammen-eftermiddag fra kl. 13.30 – 17.30

                                   hos Kresten Bruun Christensen, Steen Blichers Vej 91C, 7182 Bredsten

                                   Sanghæfter udleveres.

                                   Vi får kaffe/the - boller med ost / syltetøj - småkage – Pris ca. kr. 20,00.

                                   Sidste tilmelding fredag 17.april til Kresten – 7588 1105

 

Søndag 26. april       Træf i Vinding - Fælleshuset, H.C. Lumbyes Vej 28, Vinding, 7100 Vejle kl. 14.30

                                   Parkering på Niels W. Gades vej, Vinding           

                                   Der serveres kaffe og brød kl. 15.00 og til aften 2 stk. smørrebrød – 1 stk. frb.m/ost kaffe.

                                   HUSK - Drikkevarer medbringes. – Pris ca. kr. 125,00 - afhængig af antal deltagere.

                                   Tag gerne forskellige spil med.

                                   Bindende tilmelding senest 19. april til Annalise  – 5052 9168 eller Hanne 4085 4874

                                           

Søndag 17. maj         Cykeltur til Bindeballe – pris kr. 30,00 + kr. 10,00 for at sidde i haven i Bindeballe

                                   Vi mødes kl. 10.00 for enden af Vestbanevej i Vejle.

                                   Første stop ca. kl.11.00 ved Ravning Station. Her drikker vi vores medbragte kaffe.

                                   (rundstykker sørger Hanne for) – derefter cykler vi videre til Bindeballe Købmandsgård,

                                   hvor vi spiser vores medbragte mad.

                                   Der vil evt. være bil m/trailer til opsamling af punkterede cykler m.m.

                                   Er man ikke mobil til cykel, kan man deltage og være med til hyggeligt samvær - både 

                                   når vi drikker kaffe samt spiser vores mad.Tilmelding senest 15. maj til Hanne Carlsbæk –                                   4085 4874

 

Søndag 21. juni        Sommer/grillfest hos Sebastian, Sebastiansvej 9, 7171 Uldum kl. 15.00

                                   Medbring kaffe og kage – grillmad – tallerken – glas – bestik samt drikkevarer til hele                                           dagen.

                                   Vi drikker kaffe kl. 15.00 og grillen er klar kl. 18.00

                                   Tilmelding til Sebastian senest 14. juni – på 2073 8343

 

                                   Køretur i hestevogn:

                                   Ernst Søndergård tilbyder samme dag hestekøretur i området fra kl. 13.00

                                   Tilmelding til Ernst senest 07. juni på 2945 6045

                                   

                                   Der er planlagt en Ø-tur i juli – nærmere info med næste program.

                                   Er der medlemmer - der ligger inde med gode ideer / ønsker til programmet - kontakt                                         ”Programudvalget”.

 

Orkanens fester i Stenager Forsamlingshus 2020 - musik Jens Sandager:

Forårsfest         lørdag 28. marts

Høstfest            lørdag 12. september

Julefrokost       lørdag 14. november            


    Programudvalget